Gizartearen Erronka Globalak

 

 

Urtero eguneratuak diren 15 erronka desberdinak  21. mendean dauden arazo garrantzitsuenei sarrera emateko modu hoberena jarraitzen dute izaten.

 

 

 

 

 

 

15 erronka hauek gizartearen prospektiva global eta lokalak ebaluatzeko balio dute. Hauen deskribapenak, erronka bakoitzari zuzentzeko ikuspuntu eta ekintza desberdinekin, eskualdeko iritziaz eta balorazio progresiboz aberastatua, 1996 urtetik aurrera urtero eguneratuak izaten dira eta urtero egiten den Etorkizuneko Egoeraren Txostenean argitaratzen dira. Erronka desberdinen deskribapen txiki bat paperezko txostenean agertzen eta hauen deskribapen eta azterketa sakona aldiz txostenarekin batera dagoen CDan. Bertsio luzean hau da CDan dagoen txostenean, lehengo kapituluak 1.300 orrialde baino gehiago ditu. Gainera, kapitulo bakoitzeko, ikuspuntu orokor zabal bat baino gehiago dago, perspektiba desberdinak edo partehartzaile desberdinen  ikuspuntu globalaren inguruan azalpen gehigarriak, eskualdeko perspectiva eta publikazio desberdinen informazio garrantzitsua, ekintza multzo desberdinak elkarrizkatuak izan diren eta erabaki desberdinak hartzeko ahalmena duten aditu desberdinen ikuspuntu desberdinekin, ekintza gehigarriak eta ekintzen perspektibak eta  aurrerapen egokia neurtzeko behar diren  adierazleak.

 

 

Erronka guzti hauek interdependenteak dira; erronka batean hobetzen baldin bada, beste erronka baten hobekuntza lortzen da; eta erronka batean atzera egiten bada, beste erronken kudeaketa kaltetzen du. Erronka bat beste bat baino garratzitsua dela esatea, gizartearen nerbio-sistema arnas-sistema baino garrantzitsuagoa dela esatea bezala da. Erronka hauek transnazionalak eta transistituzionalak dira bere emaitzetan. Ezin dira soilik gobernu edo instituzioen bidez kudeatuta egon. Gobernu desberdinak, nazioarteko erakundeak, korporazio desberdinak, unibertsitateak, GGKEak eta beste pertsonen kolaborazioa behar da erronka desberdin hauek kudeatuta edukitzeko. Erronka guztiak lista batean daude, baina honek ez du esan nahi lehenego erronka garapen jasangarriari buruz hitz egiten duena, azkeneko erronka  baino garrantzitsuagoa dela. Adostasun bat dago. Adostasun hobeagoa dago erronka desberdinetan eta kudeatu behar diren ekintzetan dagoen egoera orokorrean, medioen nabaritasunean baino.

 

 

15 erronka globalak:

 

1. Nola lortu daiteke garapen jasangarri bat aldaketa klimatiko globalari aurre eginez?

 

2.  Nola lortu daikete ur nahikoa guztiontzat gatazkarik gabe?

 

3. Nola orekatu daiteke populazioaren hazkundea eta baliabideak?

 

4. Nola indartu daiteke benetako demokrazia bat autoritarioa den erregimenatik?

 

5. Nola egin política arloan egiten diren formulazioak sentikorragoak izatea  epe luzeko perspectiva globalen aurrean?

 

6. Nola balio dezake mundu osoko bateratasuna lortzeko informazio eta komunikazio teknologiak?

 

7. Nola bultzatu daitezke merkatuko ekonomi etikoak pobrezia eta aberastatunaren artean dauden diferentziak murrizten  laguntzeko?

 

8. Nola murriztu daitezke gaixotasun berrien mehatxuak eta jadanik gaindituak zeudenak eta mikroorganismo inmuneak?

 

9. Nola hobetu daiteke erabakia hartzeko ahalmena lanaren aldaketa eta instituzioaren arabera?

 

10. Nola lortu daiteke partekatutako balioak eta segurtasun estrategia berriak, gatazta etnikoak, terrorismoa eta suntsidura masiboko armak murriztea?

 

11. Nola lagundu dezake Emakumeen Estatusaren aldaketak gizartearen egoerari?

 

12. Nola ekiditu daitezke transnazionalak diren antokatutako krimeneko sareak egunero boteretsuagoak eta sofistikatuagoak diren enpresa globaletan bihurtzea?

 

13. Nola asetu daiteke modu seguru eta eraginkor batean handitzen ari den  energiaren eskaria?

 

14. Nola bizkortu daitezke aurrerapen zientifiko eta teknologikoak gizartearen baldintzak hobetzeko?

 

15. Nola erantsi daitezke modu ohizko batean etikoak diren kontsiderazioak globalak diren erabakietara?

 

 

 

Nola izanten dira urtero eguneratuak eta hobetuak 15 Erronka Global hauek?

 

 

1. Proiektu Milenioko ikerkuntzatik ateratako Feedback-a – heziketa, energia, taldeko adimena, etab.

 

2. Langileek eta praktiketan daudenek Interneten bilaketa desberdinak egiten dituzte.

 

3.  Adituek aurreko urtean egindako testua berrikusten dute.

 

4. 15 erronka globalak publikoarentzat modu online-ean daude.

 

5. Eskualdeko ekarpenak Nodoetako Presidentetzatik eskatzen dira.

 

6. Feedback-a Proiektu Milenioko listen email-etik eskatzen da.

 

7. Hitzaldi, seminario eta argitalpenen jarraipenak.

 

8. Praktiketan daudenek berri desberdinen inguruan txostenak egiten dituzte.

 

9. Nazioartekoak diren bidaiak egiten dira entzunleen eta helburuko publikoaren aldetik feedback-a lortzeko eta honela erronkak eguneratzen dira.

 

10. Lortutako informazioa baieztatuz  eta egiaztatuz gain, eredu nagusienetatik eta patroietatik bukaerako ondorioak ateratzen dira.